Huisregels – Tandartspraktijk Kampveld – Delft

Tandartspraktijk Kampveld- Uw tandarts in Delft

Onze moderne praktijk in het centrum van Delft staat open voor nieuwe patiënten.

Huisregels

Om duidelijkheid te geven over onze werkwijze en om de samenwerking met u te optimaliseren, hebben wij enkele huisregels opgesteld. Wij gaan er van uit dat u voor inschrijving bij Tandartspraktijk Kampveld, uzelf op de hoogte heeft gesteld van onze huisregels en dat u deze zult naleven.

Afspraken:
Tandartspraktijk Kampveld werkt alleen op afspraak.

Afspraakherinnering:
Wij versturen afspraakherinneringen d.m.v. een mail aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht u onverhoopt geen herinnering van ons ontvangen dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken.

Te laat verschijnen op uw afspraak:
Met het te laat verschijnen op uw afspraak riskeert u een annulering als blijkt dat er onvoldoende tijd resteert om uw afspraak en/of behandeling in zijn geheel en volgens planning te voltooien. Probeert u minimaal 10 minuten voor tijd aanwezig te zijn.

Niet nagekomen afspraak:
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk twee werkdagen, van tevoren te melden. Wij zijn dan in de gelegenheid om een andere patiënt te behandelen. Zegt u de afspraak niet, of niet tijdig af, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. De tandarts hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder bericht, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt.

Uw gegevens:
Mochten uw persoonlijke gegevens veranderen, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij het kunnen aanpassen in uw dossier (bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of huisarts). Dit geldt ook voor een verandering met betrekking tot uw adresgegevens, zorgverzekering of gezondheid.

Gezondheidsvragenlijst:
Wij zullen u altijd verzoeken om bij uw eerste bezoek een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Het is van (levens)belang dat u dit volledig en naar waarheid invult om complicaties te voorkomen. Wijzigingen in uw gezondheid en/of medicatie dient u aan ons door te geven.

Erkend stagebedrijf:
Wij zijn een erkend stagebedrijf die stagiaires (assistentes) de kans geven om hun verworven kennis in praktijk te brengen.

Uw eigendommen:
Waak zelf over uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten en uw jassen, tassen en dergelijke mee te nemen de behandelkamer in. Het gebruik van de kapstok is voor eigen risico.

Betalingen:
In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Het is mogelijk om uw nota direct te betalen na de behandeling aan de balie. Onbetaalde nota’s worden overgedragen aan een incassobureau wat hoge kosten met zich mee kan brengen.

Mobiele telefoons:
Bellen in onze wachtkamer wordt niet op prijs gesteld, dit kan andere patiënten of onze baliemedewerkers storen. Wij verzoeken u vriendelijk om uw mobiele telefoon op stil te zetten tijdens de behandelingen.

Roken:
Het is verboden binnen of bij de ingang van de praktijk te roken. Uitgetrapte sigaretten vinden wij liever niet bij de ingang van de praktijk.

Huisdieren:
Vanwege de strenge eisen van de hygiëne zijn huisdieren in de praktijk niet toegestaan.

Privacy en geheimhoudingsplicht:
Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij geen informatie over u mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alle noodzakelijke gegevens voor een behandeling van een patiënt worden geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zijn niet verbonden aan het Landelijk Elektronisch patiëntendossier. (EPD) Voor inzage door derden is altijd uw schriftelijke toestemming nodig. Uitzonderingen hierop zijn de zorgverzekeraars. Sinds juli 2010 kunnen zij zonder uw toestemming over uw gegevens beschikken.

Techniekkosten:
Klik op het PDF format om een indicatie te krijgen van de gemiddelde techniekkosten voor 2023 : PDF Prijslijst 2023